12 juni 2013

Eerste hulp bij erfbelasting

FiscAlert juni 2013 | jrg 19 nr 6 | p.26-29 

schenken & erven

Eerste hulp bij erfbelasting 

Belasting betalen over een erfenis is nooit prettig. Maar hoe voorkomt u dat u te veel erfbelasting betaalt? Met deze korte ‘cursus’ geven we u een paar handvatten.

Tekst: Arjen Schepen

Geen enkele belasting komt gelegen, laat staan de erfbelasting. Niet alleen omdat deze heffing altijd met een overlijden samenhangt, maar ook omdat de afwikkeling van een nalatenschap een behoorlijk circus is. De bezittingen en de schulden van de overledene moeten in kaart worden gebracht, lastig te begrijpen testamenten, codicillen, huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten moeten worden ontcijferd om te bepalen wie wat krijgt. En dan zijn er nog al die regels die bepalen hoeveel belasting daarover moet worden betaald. Vandaar deze korte cursus, die beoogt de lezer inzicht te geven in dat proces. Om te bewaren, voor ooit. Want we hopen uiteraard niet dat u deze informatie binnenkort al nodig heeft.