08 september 2022

Einde jubelton: wat kunt u nog schenken?

FiscAlert september 2022 | jrg 28 nr 7 | p.20-22


schenken & erven

Einde jubelton: wat kunt u nog schenken?

De belastingvrije schenking voor de eigen woning wordt afgeschaft op 1 januari 2024. Maar veel abonnees willen gebruikmaken van de jubelton om hun (klein)kinderen aan een woning te helpen. Wat kunt u dit jaar en volgend jaar nog schenken?


Op 1 januari 2024 verdwijnt de mogelijkheid om bij een schenking voor een eigen woning te profiteren van een extra hoge schenkingsvrijstelling. Daarmee komt een einde aan bijna 15 jaar extra schenkingsvrijstelling voor kopers van een huis. Vanaf 2024 moeten we het doen met de gewone eenmalig verhoogde vrijstelling van 27.231 euro voor schenkingen aan kinderen die minimaal 18 jaar en nog geen 40 jaar zijn. Wij laten u zien wat er in 2022 en 2023 nog mag, ook al weten we nog niet alle nieuwe regels. Benut de mogelijkheden optimaal nu het nog kan! Maar eerst gaan we nog even naar de basis.


ZO ZIT HET NU