17 juni 2021

Erven: wist u dat…?

FiscAlert juni 2021 | jrg 27 nr 6 | p.18-19


schenken & erven

Erven: wist u dat…?

Handige weetjes en tips over erven die u niet overal leest en waar dus ook niet iedereen van op de hoogte is.


Is er géén testament? Dan vererft vermogen volgens het wettelijk erfrecht. In principe erven dan de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen. De kinderen krijgen hun erfdeel op papier zolang de langstlevende nog in leven is. Deze zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ voldoet in veel gevallen, bijvoorbeeld in situaties dat het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft.

Het tijdig en goed regelen van een nalatenschap draagt niet alleen bij aan het minimaliseren van eventuele spanningen tussen erfgenamen, het is ook een prima manier om erfbelasting te besparen. Maar situaties veranderen. Check dus ten minste elke 5 jaar of uw testament nog up-to-date is.