10 januari 2023

Familiefonds JMCJC

FiscAlert januari 2023 | jrg 29 nr 1 | p.24-25


schenken & erven

Familiefonds JMCJC

Jelte en Marian hebben een flink vermogen. Ze krijgen van vrienden het advies om aan estate planning te doen. Anders betalen hun kinderen over een deel van de erfenis 20% erfbelasting. Hun vermogensbeheerder heeft een tip. Richt een familiefonds op.

Tekst: Henry J. Meijer


Jelte (1957) en Marian (1963) hebben drie kinderen: Carla, Jennifer en Coen. Hun vermogen bedraagt € 3,5 miljoen. Dit vermogen bestaat uit een woning met een waarde van € 800.000, een vakantiewoning ter waarde van € 300.000 en effecten die € 2,4 miljoen waard zijn. Jelte en Marian kregen het advies om iets aan estate planning te gaan doen, omdat kinderen te zijner tijd over de top van de erfenis 20% erfbelasting moeten betalen. De effecten zijn onder de hoede van vermogensbeheerder Timotheus Roest. Omdat ze met hem een prettig contact hebben, willen ze geen vermogen bij hem weghalen voor het doen van schenkingen. Op een zonnige vrijdagochtend stelt Timotheus een familiefonds voor. Andere cliënten van hem beleven daar volgens hem veel plezier aan.

Scheiding controle en eigendom