02 september 2014

Fiscaal voordelig schenken

FiscAlert september 2014 | jrg 20 nr 7 | p.20-23

schenken & erven

Fiscaal voordelig schenken

Ook u kunt besparen op erfbelasting door al tijdens het leven een deel van het vermogen fiscaal vriendelijk over te dragen. We hebben voor u de lucratiefste mogelijkheden op een rij gezet.

In principe is over elke erfenis erfbelasting verschuldigd. Er zijn weliswaar vrijstellingen, maar die zijn in de regel vrij beperkt. Er valt op erfbelasting aardig te besparen door alvast te schenken terwijl u nog leeft. De meest eenvoudige manier is het geld contant te geven of het geld over te maken op de rekening van uw kind, neef, nicht of een andere begiftigde. Als het geld vastzit in de stenen van uw huis, kunt u op papier schenken. En kostbare familiestukken en andere bezittingen — denk aan meubels, juwelen, schilderijen — kunnen fysiek worden doorgegeven aan de nieuwe generaties.
Voor al deze vormen van schenken geldt dat schenkbelasting verschuldigd is zodra de waarde van de schenking hoger is dan de vrijstelling. Kinderen betalen 10 of 20 procent erfbelasting over het belaste deel van hun erfenis, kleinkinderen 18 of 36 procent en alle anderen 30 of 40 procent (zie het kader ‘Tarieven & vrijstellingen’).

Besparing
Door jaarlijks gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen kan een flinke besparing op de erfbelasting worden gerealiseerd.

Voorbeeld