01 december 2019

Heel Holland Schenkt

FiscAlert december 2019 | jrg 25 nr 10 | p.27-29

schenken & erven

Heel Holland Schenkt

December is de feestmaand. En de maand waarin we het meeste weggeven. 11 tips om dat fiscaal zo slim mogelijk te doen.


1. Benut de jaarlijkse vrijstellingen
In 2019 mogen ouders jaarlijks maximaal € 5.428 belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als ze gescheiden zijn. Misschien heeft u geen (klein)kinderen en/of heeft u ook nog nichtjes, neefjes, buren of vrienden aan wie u zou willen schenken. Voor schenkingen aan hen geldt de algemene vrijstelling van € 2.173. Het maakt niet uit hoe oud de ontvanger van de schenking is. Schenkingen tot en met de vrijstelling hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst. En u hoeft er ook niet voor naar de notaris.


2. Benut de verhoogde vrijstelling
Als ouders kunt u uw kinderen tussen hun 18de en 40ste éénmalig een hoger bedrag schenken in plaats van de normale vrijstelling. Het gaat daarbij om maximaal € 26.040 zonder bijzondere bestemming òf € 54.246 voor een dure studie òf € 102.010 voor de eigen woning. De hoge vrijstelling van € 102.010 voor de eigen woning geldt niet alleen tussen ouders en kinderen. Ook grootouders, ooms, tantes, buren, vrienden, enzovoorts mogen dit bedrag éénmalig schenken aan iemand tussen de 18 en 40 jaar.

Een notariële akte is alleen verplicht als u schenkt voor een dure studie (schenkingsvrijstelling € 54.246). Wilt u een jubelton schenken? Lees dan eerst het artikel ‘Lang leve de jubelton?’ (FiscAlert januari 2019, jrg 25 nr 1, p.20-22, online op www.fiscalert.nl ➤ schenken & erven).


3. Schenk aan 40-plussers