10 januari 2023

Help, ik zoek een testament!

FiscAlert januari 2023 | jrg 29 nr 1 | p.16-19


schenken & erven

Help, ik zoek een testament!

Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Regelt u niets, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de wettelijke regels. Gun uzelf en iedereen die u liefheeft om die reden een goed testament.

Tekst: Ramón Wernsen


Een notaris, maar ook een financieel planner, kan u precies vertellen welke mogelijkheden u heeft. Het begint met goed nadenken over wat u wilt en belangrijk vindt. Zo is de wens van veel mensen om de partner verzorgd achter te laten. Maar misschien wilt u juist dat uw broer en/of zus al uw bezittingen erven of moet uw vermogen naar een goed doel. Heeft u al een testament? Dan is het belangrijk dat u eens in de paar jaar controleert of het nog aan uw wensen voldoet.

Geen testament
Het is goed om bedenken wat er gebeurt als u geen testament heeft. Uw nalatenschap valt dan onder het wettelijke erfrecht. Uw vermogen vererft op de manier zoals het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt. Dit houdt in dat alles naar uw wettelijke erfgenamen gaat. Dit zijn in de eerste instantie uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw kinderen. Heeft u die niet? Dan komen de volgende erfgenamen aan bod: ouders, broers en zussen. Zijn de mensen in deze groep niet meer in leven dan erven eventueel nog in leven zijnde grootouders. Als zij zijn overleden, komen andere familieleden in beeld.

Waarom wel een testament