12 mei 2019

Het geheim van schenken en teruglenen

FiscAlert mei 2019 | jrg 25 nr 5 | p.15

schenken & erven

Het geheim van schenken en teruglenen

Door tijdens uw leven vermogen over te hevelen naar uw toekomstige erfgenamen, besparen zij op de erfbelasting. Maar wist u dat u daarbij de beschikking over uw vermogen kunt houden?


Wilt u besparen op de erfbelasting die uw nabestaanden anders zouden moeten betalen? Dat valt te regelen. U moet dan tijdens uw leven plukjes vermogen weggeven aan uw (klein)kinderen. Maar wat als u de komende jaren nog de beschikking wilt houden over uw geld?


Methode 1: schuldigerkenning uit vrijgevigheid