03 januari 2013

Het levenstestament

FiscAlert januari 2013 | jrg 19 nr 1 | p.19-21

schenken & erven

Het levenstestament

Er komt ooit een moment dat we dood gaan. En als we verstandig zijn, regelen we van tevoren per testament wat er daarna moet gebeuren. Maar hoe regelen we de zaken als we nog niet dood zijn, en door een ongeval of mentale aftakeling zelf geen beslissingen meer kunnen nemen?

Tekst: Arjen Schepen

Als we sterven is het doodsimpel. We worden begraven, gecremeerd of op andere wijze gerecycled. Onze aardse bezittingen worden verdeeld onder de nabestaanden, hetzij volgens het wettelijke erfrecht, hetzij volgens de instructies in het testament. Een testament is een notariële akte waarin de ‘laatste wil’ van de overledene staat beschreven. Over zijn dood heen zegt hij — of zij — wie wat erft en onder welke voorwaarden. Er worden ook andere, praktische zaken mee geregeld. Dat werkt prima na een overlijden, maar als iemand nog leeft en tijdelijk of permanent niet meer in staat is zijn wil te bepalen, hebben de dierbaren er niets aan. En ook dan ontstaan soms nare situaties, zoals de voorbeelden laten zien.

Neem het geval van Jan en Marianne. Een stel in de dertig, gehuwd, maar niet in gemeenschap van goederen. Als Jan op een kwade dag van zijn werk terug naar huis gaat, raakt hij betrokken bij een ongeval. Meer dood dan levend wordt hij in comateuze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Jan regelt thuis altijd de financiën. Er is een en/of-rekening, maar daar staat bijna niets op. Jan maakt maandelijks geld over van zijn privé-rekening naar de gezamenlijke rekening. Maar nu gaat dat niet. Naast haar zorgen over Jan heeft Marianne er nu ook financiële zorgen bij gekregen. Het geld raakt snel op en bij de andere rekeningen kan ze niet. Bij de bank vragen ze haar om een volmacht als ze geld wil laten overboeken. Die is er niet. Ze moet de rechtbank een voorziening vragen om bij Jan’s rekening te kunnen.

Levenstestament