04 september 2013

Huis naar de kinderen?

FiscAlert september 2013 |jrg 19 nr 7 | p.29

schenken & erven

Huis naar de kinderen?

Onze Adviesservice krijgt regelmatig vragen over het verkopen van het ouderlijk huis aan de kinderen. Dat is echter maar zelden interessant.

In de jaren ’90 is aan ouders wel geadviseerd om hun huis aan de kinderen te verkopen en er zelf te blijven wonen. Vaak was dat om te voorkomen dat het huis moest worden ‘opgegeten’. Of om erfbelasting te ontwijken: de waardevermeerdering na de overdracht was immers niet belast. In de meeste gevallen hielden de ouders na de overdracht een vruchtgebruik of een gebruiksrecht. Maar door het in 2001 ingevoerde nieuwe belastingstelsel was dat niet meer fiscaal voordelig.