01 mei 2013

Ken uw nalatenschap

FiscAlert mei 2013 | jrg 19 nr 5 | p.26-29

schenken & erven

Ken uw nalatenschap

Bij een overlijden kan de erfenis tot veel ergernis bij de erfgenamen leiden. En erger. U kunt daar — voor uw dood — nog invloed op uitoefenen. Maar dan is het wel handig om te weten waar u op moet letten.

Tekst: Louise de Man-Möller

Zeg eens eerlijk... kunt u in uw eigen woorden uitleggen wat u nalaat of erft als u respectievelijk uw partner komt te overlijden? En dan graag iets meer dan ‘mijn partner krijgt de helft plus een kindsdeel’, ‘wij hebben geen testament, de kinderen krijgen gewoon elk hun deel’, ‘wij hebben een langstlevende-testament’, of ‘de nalatenschap van mijn partner is helemaal bij mij gebleven, ook het deel van de kinderen’. En ‘ik weet heus wel wat ik krijg’. Want dit is het soort antwoord dat ik als belastingadviseur regelmatig krijg. En ik weet uit ervaring dat iemand met dit soort antwoorden geen idee heeft hoe de vork werkelijk in de steel zit. Laat staan dat men weet hoe de fiscale nalatenschap eruit ziet, want op grond van de Successiewet worden soms nog bedragen bij de nalatenschap opgeteld om het vervolgens te kunnen belasten. ‘Ficties’ noemen ze dat.
Mijn motto is dus: eerst kennen, dan plannen.

Huwelijksvermogen en nalatenschap

‘Mijn partner krijgt de helft plus een kindsdeel’

Deze staat met stip op één. Alleen, het klopt niet: uw partner krijgt helemaal niet de helft.