16 januari 2019

Lang leve de jubelton?

FiscAlert januari 2019 | jrg 25 nr 1 | p.20-22

schenken & erven

Lang leve de jubelton?

De jubelton is razend populair. Zo populair zelfs, dat volgend jaar de mogelijkheid om aan wie dan ook tot ruim een ton te schenken misschien wordt weggeëvalueerd. Dus profiteer ervan, vóórdat de jubelstemming in Den Haag omslaat!


De ‘jubelton’. Op het dieptepunt van de crisis bedacht als tijdelijke regeling om de woningmarkt vlot te trekken. In 2017 in licht gewijzigde vorm heringevoerd, waardoor iedereen (onder bepaalde voorwaarden) aan een ieder tussen de 18 en 40 jaar ruim een ton kan schenken ten behoeve van de eigen woning. De regeling kreeg zelfs een permanent plekje in de fiscale wetgeving. Hoewel, permanent… Weliswaar is afschaffing formeel niet aan de orde, maar in fiscale kringen wordt steeds vaker de vraag gesteld of de regeling niet té succesvol is en of ze de geplande evaluatie in 2020 wel zal overleven. Dus als u van plan was iemand uit uw omgeving ooit een fors bedrag voor de eigen woning te schenken, is dit jaar misschien wel een heel erg goed moment.

Voor wie?