07 januari 2021

Onder de loep: de jubelton

FiscAlert januari 2021 | jrg 27 nr 1 | p.20-23


schenken & erven

Onder de loep: de jubelton

Overweegt u iemand een stevig bedrag te schenken voor diens eigen woning? Dat kan geheel belastingvrij, maar dan moet u wel een paar dingetjes weten.


De ‘jubelton’ is populair. Destijds was deze éénmalige hoge vrijstelling vooral bedoeld als instrument om de wankelende huizenmarkt een duw in de rug te geven. Maar de tijdens de kredietcrisis onder water geraakte huizen staan allang weer op het droge, dus gebruiken (groot)ouders en (suiker)ooms de regeling om belastingvrij geld door te sluizen aan hun kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes — en anderen. Volgens een schatting van het ministerie van Financiën bespaart Nederland jaarlijks een kleine 200 miljoen euro aan schenkbelasting, waardoor er hier en daar alweer geluiden te beluisteren zijn dat deze regeling misschien een zachte dood zou moeten sterven. Alleen dat al is een goede reden om er niet al te lang mee te wachten, mocht u overwegen om uw vermogen tegen zo min mogelijk belastingen aan anderen over te dragen.

Voor wie?
De jubelton kan worden gebruikt voor iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Het is zelfs mogelijk te schenken aan iemand die de leeftijdsgrens al is gepasseerd, als deze persoon een huwelijks- of geregistreerd partner heeft die nog wel aan de leeftijdscriteria voldoet, of gedurende twee jaar voorafgaand aan de schenking samenwoonde met iemand terwijl ze (1) beiden meerderjarig waren, (2) samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven, (3) een notarieel samenlevingscontract hadden waarin een wederzijdse zorgverplichting was opgenomen, (4) van elkaar geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn (kinderen of (achter)kleinkinderen) en er (5) geen derden zijn die aan dezelfde voorwaarden voldoen (het onder punt 3 genoemde vereiste vervalt als beiden gedurende vijf jaar of langer op hetzelfde adres ingeschreven staan).

Doel schenking
In principe moet het hele bedrag gebruikt worden voor

aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf) en/of
aflossing van de eigenwoningschuld (zie de Let Op!) en/of
afkoop van het recht van erfpacht van het perceel waarop de eigen woning staat en/of
aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning (zie echter onder Let Op!) en/of
kwijtschelding van een eigenwoninglening (familiebank) en/of
onderhoud of verbetering van de eigen woning

LET OP: Er kunnen haken en ogen zitten aan aflossing. Zo is het aflossen van een (bank)spaarhypotheek met een hoge rente meestal financieel niet aantrekkelijk. Bespreek daarom de plannen om de schenking voor de aflossing van de hypotheek te gebruiken altijd eerst met een financieel adviseur.


Hoeveel?