11 juni 2012

Op zoek naar het ideale testament

FiscAlert juni 2012 | jrg 18 nr 6 | p.26-29

schenken & erven

Op zoek naar het ideale testament

Wie wil dat de langstlevende partner goed verzorgd achterblijft èn dat de erfbelasting tot het minimum wordt beperkt, vermijdt het wettelijk erfrecht en zorgt voor een testament. Maar welk testament is voor u ideaal?

Tekst: Henry J. Meijer

De Adviesservice van FiscAlert krijgt veel vragen van lezers over erven en erfbelasting. Dat is een goede zaak. Toch blijkt in de praktijk dat de meeste mensen het over het algemeen vervelend vinden om zich over dit soort kwesties te buigen. Men schuift het voor zich uit om maar vooral niet te worden geconfronteerd met onze sterfelijkheid. Dat is begrijpelijk. Maar het van tevoren goed regelen van de nalatenschap kan niet alleen bijdragen aan het beperken van ruzie tussen erfgenamen, het is tevens een probaat middel om te besparen op de bijna altijd onvermijdelijke erfbelasting. En door een paar simpele maatregelen kunt u al heel veel bereiken!

Geen testament
Als er geen testament is, bepaalt het zogenaamde ‘wettelijk erfrecht’ wie uw erfgenamen zijn. Bent u getrouwd en heeft u kinderen, dan zijn uw partner en kinderen uw ‘wettelijke erfgenamen’. Op grond van de ‘wettelijke verdeling’ gaat alles na uw overlijden naar uw partner. Uw kinderen krijgen hun erfdeel op papier en hebben dus een vordering op de langstlevende. Bent u alleenstaand en heeft u geen kinderen? Dan zijn uw ouders en broers en zussen uw wettelijke erfgenamen. Zijn deze mensen (ook) allemaal overleden, dan komt de rest van uw familie aan bod. Ziedaar het wettelijk erfrecht in een notedop.

Wel testament
U kunt afwijken van het wettelijk erfrecht door bij uw notaris een testament te laten opmaken.