14 maart 2023

Papieren erfenis kinderen wordt werkelijkheid

FiscAlert maart 2023 | jrg 29 nr 3 | p.24-25


schenken & erven

Papieren erfenis kinderen wordt werkelijkheid

In het wettelijk erfrecht krijgen de kinderen na het overlijden van de eerste ouder een vordering op de langstlevende. Die wordt afgelost als de laatste ouder overlijdt. Er kunnen goede redenen zijn om de erfrechtelijke schuld eerder af te lossen.

Tekst: Henry J. Meijer


Wat gebeurt er met uw goede geld als u naar gene zijde vertrekt? Heeft u een testament gemaakt dan staat daarin wie het krijgt. Geen testament? Dan geldt het wettelijk erfrecht. In dit artikel behandel ik het eerste overlijden bij een echtpaar met kinderen, zeg maar het klassieke gezin. In het wettelijke erfrecht gaat alles naar de langstlevende. De kinderen krijgen een vordering op die ouder. Deze vordering is standaard renteloos en pas opeisbaar bij het overlijden van die ouder. De langstlevende ouder betaalt de door de kinderen verschuldigde erfbelasting. Je kunt dus rustig stellen dat de kinderen alleen op papier erven. In het testament kunnen andere afspraken staan, maar ook in testamenten wordt vaak bij de wettelijke regeling aangesloten. Er kunnen redenen zijn om de erfrechtelijke schuld aan de kinderen af te lossen.