12 juni 2018

Q&A jubelton

FiscAlert juni 2018 | jrg 24 nr 6 | p.26-29

schenken & erven

Q&A jubelton

De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (van in 2018 maximaal 100.800 euro) blijft de gemoederen bezighouden. Een samenvatting van de vragen die onze lezers de afgelopen maanden aan onze Adviesservice stelden. En onze antwoorden.


DOELGROEP

‘Voor wie geldt de regeling?’

De éénmalig verhoogde vrijstelling geldt voor schenkingen van iedereen aan iedereen, zolang de ontvanger op het moment van de schenking maar tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze vrijstelling is dus van toepassing op schenkingen van (groot)ouders aan hun (klein)kind(eren), maar ook op schenkingen van tantes en ooms die aan hun nichtje of neefje willen schenken. Of van buren, vrienden, collega’s en zelfs van wildvreemden, zolang de ontvanger maar binnen de genoemde leeftijdsgrenzen valt (voor de uitzondering op deze regel, zie onder ‘Leeftijd ontvanger’).


‘Geldt de éénmalige vrijstelling ook voor meerdere kleinkinderen? Met andere woorden: kan ik elk van mijn kleinkinderen tot 100.800 euro schenken voor aflossing van de hypotheek?’

Ja, dat kan, mits zij (of hun partner) natuurlijk 18 jaar of ouder zijn maar nog geen 40. Het is wel raadzaam om dit vooraf met uw kleinkinderen en met hun bank af te stemmen.

TIP: Het is geen probleem wanneer een (klein)kind ook van een derde — bijvoorbeeld een royale oom of tante — een grote schenking krijgt. De éénmalige vrijstelling geldt per schenker en niet per ontvanger. De ontvanger kan dus van verschillende zijden grote sommen geld ontvangen zonder schenkbelasting te hoeven betalen. Zie echter de Let Op.

LET OP: Voor schenkers (en ontvangers) geldt: samenwonenden en gehuwden of geregistreerd partners gelden fiscaal als één persoon. Schenkingen van ouders aan kinderen worden fiscaal altijd beschouwd als afkomstig van één persoon, zelfs als de ouders gescheiden zijn.


LEEFTIJD ONTVANGER

‘Is er een manier om te schenken aan iemand die 40 jaar of ouder is?’