13 oktober 2022

Schenken bij geldproblemen

FiscAlert oktober 2022 | jrg 28 nr 8 | p.24-25


schenken & erven

Schenken bij geldproblemen

De zaak van uw broer Peter verkeert in grote financiële problemen. Een schuldeiser wil over een paar dagen € 45.000 hebben. Uw broer gaat failliet als hij niet betaalt. U kunt helpen, maar hoe zit het met de schenkbelasting?

Tekst: Henry J. Meijer


Broer Peter is met zijn bedrijf in moeilijkheden geraakt. Een faillissement dreigt. Bij een leverancier staat een rekening van € 45.000 open en zijn geduld is op. Peter kan het bedrag onmogelijk betalen. U besluit dit dan maar voor hem te doen. Een rib uit uw lijf natuurlijk, maar familie laat je niet stikken. U heeft eerst wel even aan uw adviseur gevraagd of er schenkbelasting moet worden betaald.