01 december 2022

Schenken? Doe het nu!

FiscAlert december 2022 | jrg 28 nr 10 | p.12-15


schenken & erven

Schenken? Doe het nu!

December is de maand waarin de meeste schenkingen plaatsvinden. En dit jaar misschien wel helemaal, omdat de jubelton gaat verdwijnen. Kom dus nu in actie voor maximaal voordeel!


In principe is over elke erfenis erfbelasting verschuldigd. Er zijn vrijstellingen. Voor partners en kinderen zijn die hoog (zie het kader ‘Tarieven schenk- en erfbelasting 2022’). Over het meerdere betalen ze 10% tot 20% erfbelasting. Is de familieband verder verwijderd, of ontbreekt die, dan is de vrijstelling zeer beperkt en kan de erfbelasting oplopen tot 40%.
Aangezien voor de schenkbelasting dezelfde tarieven gelden als voor de erfbelasting, valt er stevig op de erfbelasting te besparen door nog tijdens het leven fiscaal voordelig te schenken. Vergeet daarbij niet de belangrijkste basisregel: zorg eerst goed voor uw eigen oudedag. Is dat goed geregeld, dan wordt het tijd om ook eens aan uw (klein)kinderen en anderen te denken. Wij hebben 11 tips over hoe u slim de fiscale mogelijkheden kunt benutten om schenk- en erfbelasting te besparen en wijzen u op de fiscale voetangels.

1. Maak gebruik van de jaarlijkse vrijstellingen
In 2022 mogen ouders jaarlijks maximaal € 5.677 belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als ze gescheiden zijn. Voor grootouders naar kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van € 2.274 (samen). Het maakt niet uit hoe oud de ontvanger van de schenking is. De schenking hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst en u hoeft er ook niet voor naar de notaris.

TIP: Opa’s en oma’s: door direct aan kleinkinderen te schenken, bespaart u 2 keer erfbelasting. U vermijdt de erfbelasting bij uw eigen overlijden, en u slaat meteen de (in beginsel belaste) stap van schenken/erven van kind naar kleinkind over.
 

2. Geen kinderen? Wel schenken!