10 oktober 2016

Schenken voor de eigen woning

FiscAlert oktober 2016 | jrg 22 nr 8 | p.20

schenken & erven

Schenken voor de eigen woning

De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is bijzonder populair. Dat merkt onze Adviesservice ook. Daarom zetten we een aantal praktische zaken op een rij.

In 2016 mag u aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar maximaal 53.016 euro belastingvrij schenken, op voorwaarde dat de schenking voor een belangrijk deel bestemd is voor de eigen woning van het kind. U mag de schenking splitsen in een bedrag voor de eigen woning en een vrij besteedbaar bedrag (maximaal 25.449 euro). De rest van het belastingvrij geschonken bedrag moet worden gebruikt voor de woning, dus voor

aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf)
aflossing van de hypotheek
afkoop van het recht van erfpacht
aflossing van een op of na 29 oktober 2012 ontstane restschuld (vanaf 2017 voor alle restschulden)
kwijtschelding van een familiebanklening
onderhoud of verbetering van de eigen woning

Eénmalig
Vanwege het éénmalige karakter mag u de woningschenkvrijstelling niet meer gebruiken als u al eerder één van de éénmalig verhoogde vrijstellingen (al dan niet deels) heeft benut. Op deze regel is één uitzondering: als u vóór 2010 gebruik gemaakt heeft van de verhoogde vrijstelling, kunt u belastingvrij nog één keer 27.570 euro voor de eigen woning schenken. Uw kind moet minimaal 18 en mag nog geen 40 zijn.

Verhoging


Om het hele artikel te kunnen lezen moet u inloggen.

Log hier in