01 september 2018

Slim & voordelig schenken

FiscAlert september 2018 | jrg 24 nr 7 | p.12-14

schenken & erven

Slim & voordelig schenken

Bijna iedereen kan besparen op de erfbelasting. Hoe? Door tijdens het leven een deel van het vermogen fiscaal voordelig over te dragen. En zo doet u dat het handigst!

In principe is over elke erfenis erfbelasting verschuldigd. Er zijn vrijstellingen. Voor partners en kinderen zijn die hoog (zie het kader ‘Tarieven schenk- en erfbelasting 2018’). Over het meerdere betalen ze 10 tot 20 procent erfbelasting. Is de familieband verder verwijderd of ontbreekt die, dan is de vrijstelling zeer beperkt en kan de erfbelasting oplopen tot 40 procent.
Aangezien voor de schenkbelasting dezelfde tarieven gelden als voor de erfbelasting, valt er stevig op de erfbelasting te besparen door nog tijdens het leven te schenken. En dat is dan ook voor veel mensen een belangrijke reden om dat te doen, in de wetenschap dat het maximaal benutten van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen in combinatie met een goed testament vaak al voldoende nalatenschapsplanning is. Uiteraard moet u er wel voor zorgen dat er genoeg overblijft voor uzelf. Dus hoe pakt u dit handig aan?