09 mei 2023

Sociale fitheid naast financieel fit

FiscAlert mei 2023 | jrg 29 nr 5 | p.24-25


schenken & erven

Sociale fitheid naast financieel fit

In het vorige nummer van FiscAlert Magazine boden we een financiële fitheidstest aan. De uitkomsten lieten de ‘harde’ kant zien van uw financiële fitheid. Maar er is ook een ‘zachte’ kant: het vangnet van uw omgeving. 

Tekst: Henry J. Meijer


In het artikel ‘Financieel fit’ in het aprilnummer presenteerde ik de financiële fitheidstest. Hoe was uw score? Het is belangrijk dat u niet meteen elk dubbeltje moet omkeren als het even tegenzit en dat u op uw oude dag niet hoeft te sappelen. Ik stel nu een heel ander aspect van financiële fitheid aan de orde: familie, vrienden en anderen die u goed gezind zijn. Dankzij hun welwillendheid hoeft u misschien niet te wanhopen bij een lage score. Ik geef daar een aantal voorbeelden van.

Hulp van omgeving