08 april 2018

Testament: wanneer wel, wanneer niet?

FiscAlert april 2018 | jrg 24 nr 4 | p.26-28

schenken & erven

Testament: wanneer wel, wanneer niet?

Is het wettelijk erfrecht voldoende om uw nalatenschap te regelen of is een gang naar de notaris onontbeerlijk?

Zonder testament vererft vermogen volgens het wettelijk erfrecht. In sommige gevallen voldoet deze ‘wettelijke verdeling’, bijvoorbeeld wanneer het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft (zie het kader ‘Tarieven schenk- en erfbelasting’). Bezit u méér dan de vrijstelling, bent u niet gehuwd of wilt u zaken vastleggen die niet standaard wettelijk geregeld zijn? Dan is het in veel gevallen verstandiger (óók vanuit fiscaal en dus financieel opzicht) om wèl een testament te hebben. Het heeft dus zeker zin om eens te kijken naar hoe het bij u precies zit en wanneer voor u een testament zeker het overwegen waard is.

GEEN TESTAMENT

Als er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Deze wettelijke verdeling kijkt per generatie wie de erfgenamen zijn. Telkens gaat het een stukje hoger in de stamboom, op zoek naar de meest nabije familie.

Groep 1
Heeft u een echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner en/of kinderen? Dan zijn dat uw zogenaamde ‘wettelijke erfgenamen’. Zolang de (huwelijks)partner nog in leven is, krijgen de kinderen op grond van de wet hun erfdeel alleen op papier in de vorm van een vordering op de langstlevende. Is een kind overleden met achterlating van kinderen, dan erven die kinderen zijn wettelijk erfdeel. Enzovoorts, dus ook achterkleinkinderen — en verder — kunnen binnen deze groep wettelijk erfgenaam zijn.

Groep 2
Dit zijn uw ouders, broers/zussen en hun eventuele afstammelingen. Is er geen familie in groep 1, dan gaat uw vermogen naar deze groep, en net als in groep 1 erven de kinderen van een overleden wettelijk erfgenaam in diens plaats.

Groep 3
Heeft u ook geen familie in groep 2, dan komt de erfenis terecht bij familieleden in de lijn van uw grootouders: dat zijn dus uw grootouders, hun kinderen (uw ooms en tantes) en hun kleinkinderen (uw neven en nichten). Net als in de andere groepen treden de kinderen (uw ooms en tantes) in de plaats van de overleden grootouder(s), enzovoorts.

Groep 4
Is er geen familie in groep 3? Dan gaat de erfenis naar uw overgrootouders. Is een overgrootouder overleden, dan gaat diens erfdeel naar zijn/haar kinderen (uw oudooms en -tantes). Is een oudoom of -tante ook overleden, dan gaat het erfdeel naar diens kinderen, enzovoorts.

Zijn er op deze manier geen erfgenamen te vinden en lukt het ook niet op andere manieren om familie op te sporen? Dan bewaart de staat de erfenis gedurende 20 jaar. Komt er binnen die periode niemand alsnog opdagen om de erfenis op te eisen, dan vloeit uw vermogen de staatskas in.


WEL TESTAMENT

Aangezien volgens het wettelijk erfrecht de meest nabije familieleden erven, is dat in sommige situaties wellicht voldoende. Maar er zijn ook situaties waarin u beslist een testament nodig heeft!