06 januari 2022

Vragen over de jubelton

FiscAlert januari 2022 | jrg 28 nr 1 | p.20-23


schenken & erven

Vragen over de jubelton

Onze Adviesservice krijgt veel vragen over de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, beter bekend als ‘jubelton’. En dit zijn de belangrijkste antwoorden.


Veel ouders, grootouders, tantes en ooms helpen hun (klein)kind, neef of nicht bij de aanschaf van een woning door gebruik te maken van de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel ‘jubelton’ genoemd. Omdat het vaak gaat om grote bedragen, is het wel zo verstandig om goed beslagen ten ijs te komen. Met onze vragen en antwoorden plus het stroomschema moet u een heel eind komen.


1. Wie komen voor de jubelton in aanmerking?

De ontvanger moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. De relatie tot de schenker doet niet ter zake. De vrijstelling is dus van toepassing op schenkingen van (groot)ouders aan hun (klein)kind(eren), maar ook op schenkingen van tantes en ooms die aan hun nichtje of neefje willen schenken. Of van buren, vrienden, collega’s en zelfs van wildvreemden.


2. Hoe hoog is de vrijstelling voor de eigen woning in 2022?

Het maximale bedrag dat u in 2022 kunt schenken waarbij de ontvanger een beroep kan doen op de éénmalige schenkingsvrijstelling, is 106.671 euro.  Er mag dan door deze schenker niet eerder aan dezelfde ontvanger zijn geschonken waarbij gebruik werd gemaakt van een éénmalige hoge vrijstelling. Is dat wel het geval, dan is de vrijstelling lager of zelfs nul. Zie verderop.


3. Hoe zit dat bij partners?

Echtgenoten, geregistreerd partners en — onder voorwaarden — samenwoners (zie het kader ‘Samenwoners’) worden voor de schenkbelasting gezien als één persoon. Dat heeft als consequentie dat ze samen (1) aan dezelfde ontvanger maar éénmaal de jubelton kunnen schenken en (2) van dezelfde schenker maar éénmaal de jubelton kunnen krijgen.

LET OP: Van gescheiden ouders kan een kind maar éénmaal het maximum van de schenkingsvrijstelling krijgen. Is er geen ouder-kindrelatie tussen schenker en ontvanger, dan kunnen gescheiden partners elk een jubelton schenken aan dezelfde ontvanger(s).


4. Waar mag de ontvanger de schenking voor gebruiken?

Er kan alleen worden gejubeld voor
■ de aankoop van een eigen woning (hoofdverblijf) en/of
■ de aflossing van de eigenwoningschuld (bespreek dit wel eerst met een financieel adviseur) en/of
■ de afkoop van het recht van erfpacht van het perceel waarop de eigen woning staat en/of
■ de aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning en/of
■ het onderhoud of verbetering van de eigen woning

De schenking kan ook worden gegeven in de vorm van een kwijtschelding van een eigenwoninglening (familiebank). Wie de hoge vrijstelling van zijn of haar ouders krijgt, mag een bedrag ter grootte van de reguliere éénmalig verhoogde vrijstelling (27.231 euro) vrij besteden. Bij een schenking van anderen dan ouders kan een bedrag ter grootte van de gewone jaarlijkse vrijstelling (2.274 euro) vrij worden besteed. Gaat het om een gespreide schenking, dan geldt de vrije besteding volgens de Belastingdienst alléén in het eerste jaar.

LET OP: Bent u de ontvanger van een ‘jubelton’? Dan moet u die besteden voor een huis dat (mede) op uw naam staat of komt te staan, of voor de aflossing van uw eigen eigenwoningschuld.


5. Zijn er nog manieren om te kunnen schenken aan iemand die 40 of ouder is?