01 september 2017

Zo onterft u de fiscus!

FiscAlert september 2017 | jrg 23 nr 7 | p.12-15

schenken & erven

Zo onterft u de fiscus!

Wilt u voorkomen dat uw erfgenamen straks een flink stuk van de taart aan de fiscus moeten voeren? Lees dan verder.

Het tijdig — en goed — regelen van de nalatenschap draagt niet alleen bij aan het minimaliseren van eventuele spanningen tussen erfgenamen, het is tevens een prima middel om te besparen op de erfbelasting. Toch blijkt dat veel mensen dit in de praktijk voor zich uitschuiven. En dat is niet verstandig, want daardoor erft de fiscus soms veel meer dan nodig.
Hoe kunt u de fiscus optimaal onterven?


TESTAMENT

Zolang u geen testament heeft laten opmaken, vererft uw vermogen volgens het wettelijk erfrecht. In principe erven de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen (groep 1). Zolang de langstlevende nog in leven is, krijgen de kinderen hun erfdeel alleen op papier. Heeft u geen echtgeno(o)t(e) of kinderen, dan gaat uw erfenis naar uw ouders, uw broers en uw zussen en hun eventuele afstammelingen (groep 2). Heeft u die ook niet, dan komt de erfenis terecht bij familieleden in de lijn van uw grootouders (groep 3) of overgrootouders (groep 4). Is er in al deze groepen geen erfgenaam? Dan gaat alles naar de staat.
In veel gevallen voldoet de wettelijke verdeling — de verdeling als er geen testament is — zeker wanneer het vermogen per erfgenaam binnen de vrijstelling blijft (zie het kader ‘Tarieven schenk- en erfbelasting’). Is er echter meer vermogen, dan is het de moeite waard om te kijken of u met een testament de te betalen erfbelasting kunt terugbrengen.

■ meer erfgenamen