Downloads

Download

Schenkingsakte hoge vrijstelling

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag worden gebruikt zonder dat daarvoor de gang naar de notaris vereist is. Aan de schenking zijn wel voorwaarden verbonden. Download daarom onze akte.