Vraag & Antwoord

Afwikkeling erfenis

Ik ben betrokken bij de afwikkeling van een erfenis. Aangezien het een overlijden betreft van een moeder met een minderjarig kind en er verder geen familie is (het kind is enig erfgenaam), is een executeur aangesteld. Deze heeft een opgaaf gedaan voor de erfbelasting. Daarin zijn opgenomen de WOZ-waarde van de woning, de waarde van de boedel, de waarde van de aandelen, geld en schulden. Aangezien het kind minderjarig is, handelt de executeur voorlopig alles af, wordt de woning door een makelaar verkocht, is er een taxateur voor de waardebepaling, moet de woning ontruimd worden, enzovoorts. Door de executeur en derden worden derhalve behoorlijk wat kosten gemaakt. Mogen deze kosten niet ook opgenomen worden als (toekomstige) schulden om daarmee het bedrag ‘saldo zuivere nalatenschap’ te verminderen? Zijn er eventueel nog andere posten die voor aftrek in aanmerking komen?