Vraag & Antwoord

Betalen erfbelasting

Mijn schoonmoeder is overleden en heeft haar erfgenamen een woning nagelaten. Ik heb een paar vragen te dien aanzien: 1. Wanneer moet de erfbelasting betaald worden? 2. Wat als de totale erfbelasting niet uit de liquide middelen betaald kan worden?