Vraag & Antwoord

Bijstand en schenken(1)

Stel, wij geven onze zoon een schenking op papier met als voorwaarde dat hij pas na ons beider overlijden feitelijk over het kapitaal kan beschikken. Hij heeft dus een vordering op ons en ontvangt daarover ook rente. Stel dat onze zoon in de tussenliggende periode in de bijstand terecht komt. Kan de gemeente — de uitkeringsinstantie bij bijstand — dan van ons eisen dat wij de vordering van onze zoon aan hem moeten overmaken, zodat hij het geld kan opeten?