Vraag & Antwoord

Eigen bijdrage Wlz en herroepelijke schenking

We overwegen onze kinderen herroepelijk een bedrag te schenken. Is er een risico dat bij opname in een verpleeghuis de schenking door de overheid herroepen kan worden? Het geld blijft voor ons immers ‘beschikbaar’. Is het misschien verstandig om de kinderen een spaarrekening te laten openen die wij vervolgens met ons spaargeld met kleine bedragen gaan ‘spekken’?