Vraag & Antwoord

Elk kind evenveel

We hebben onze zoon een bedrag geschonken met gebruikmaking van de éénmalige verhoogde vrijstelling. Omdat we aan onze dochter nog niet zo’n schenking hebben gedaan, hebben we een verklaring gemaakt waarin staat dat onze dochter dat bedrag nog tegoed heeft, mocht er iets met ons gebeuren. De verklaring is door ons, onze zoon èn onze dochter ondertekend. Hoe sterk is zo’n verklaring juridisch?