Vraag & Antwoord

Erfbelasting besparen

Mijn vrouw en ik zijn beiden 70 jaar en in gemeenschap van goederen getrouwd. Valt er nog wat te doen aan de hoogte van de erfbelasting, anders dan door te schenken aan mijn kinderen?