Vraag & Antwoord

Erfbelasting zus en zwager

Als ik bij testament een gedeelte van mijn erfenis aan de echtgenoot van mijn zus nalaat, hoeveel erfbelasting is er dan verschuldigd? Is dat meer dan wanneer ik het aan mijn zus nalaat? En als ik nou eens zowel aan mijn zus als aan mijn zwager een bedrag nalaat?