Vraag & Antwoord

Erfdeel kleinkinderen in box 3?

Wij overwegen onze kleinkinderen te laten erven, maar ze krijgen hun erfenis pas als de langstlevende grootouder is overleden. Hoe zit dat fiscaal? Moeten ze hun vordering direct aangeven in box 3 of mogen ze daarmee wachten tot het overlijden van de andere grootouder?