Vraag & Antwoord

Erfenis schoonouder

Bijna vijf jaar geleden is mijn man overleden. Zijn vader (mijn schoonvader) leeft nog en wil dat zijn erfenis na zijn dood wordt verdeeld over zijn nog levende kinderen (een zoon en een dochter) en mij. Nu meen ik ooit in FiscAlert gelezen te hebben dat ik het erfdeel van mijn overleden man alsnog kan erven onder dezelfde belastingvoorwaarden als de broer en zus van mijn man, als er een testament is. Klopt dat?