Vraag & Antwoord

Erfenis voor stiefkind

Onze zoon is in gemeenschap van goederen getrouwd. De echtgenote van onze zoon heeft een dochter uit een eerder huwelijk die de naam draagt van haar echte vader. Dit kind is dus het stiefkind van onze zoon. Wie erft van mijn zoon?