Vraag & Antwoord

€ 102.010 en buitenland (2)

De schenkingsvrijstelling van € 102.010 geldt ook voor huizen in het buitenland als er een belastingverdrag is met dat land waarin informatie-uitwisseling is geregeld. Maar moet de eigenaar van dat huis (de ontvanger van de schenking dus) de Nederlandse nationaliteit hebben?