Vraag & Antwoord

€ 102.010 kort voor overlijden schenken

Mijn echtgenote is ongeneeslijk ziek en wij willen onze twee kinderen een groot bedrag schenken. Ik weet dat schenkingen binnen 180 dagen voor het overlijden van iemand door de fiscus worden beschouwd als behorend tot de nalatenschap van de schenker. Geldt dit ook voor schenkingen die onder deze regeling worden gedaan?