Vraag & Antwoord

€ 102.010 voor aflossing

Mijn ouders willen gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van € 102.010 om aan mij te schenken om hypotheek af te lossen. Zij willen € 40.000 schenken. Ik mag dit jaar zo’n groot bedrag echter niet ineens boetevrij aflossen. Mogen mijn ouders de schenking verdelen over twee jaren?