Vraag & Antwoord

Executeur - via notaris?

Wij willen één — en wellicht twee — van onze kinderen benoemen tot executeur-testamentair. Is dat zelf te regelen door middel van een door mij en mijn echtgenote ondertekende verklaring, of moeten we dat bij de notaris laten vastleggen?