Vraag & Antwoord

Hoge schenking op bankspaarrekening bij hypotheek?

Als ik het goed heb begrepen kan de éénmalig verhoogde vrijstelling voor schenken van ouders aan kinderen van € 106.671 onder andere worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek. Is het mogelijk een deel van het geld te storten op de voor de aflossing geopende bankspaarrekening?