Vraag & Antwoord

Jubelton op papier?

Mijn vader wil mij € 106.671 schenken voor aflossing van een deel van mijn hypotheek. Zijn geld zit echter vast in deposito's. Kan hij mij het bedrag op papier schenken? Eventueel kan ik het geschonken bedrag uit mijn spaargeld halen om de hypotheek voor mijn huis alvast te verlagen. Te zijner tijd vul ik dan het spaargeld weer aan zodra de deposito's vrijvallen.