Vraag & Antwoord

Kosten en erfbelasting

Onlangs heb ik een erfenis ontvangen. Welke kosten mag ik aftrekken voor de berekening van de erfbelasting? Ik kan nergens een overzicht vinden van wat wel en niet aftrekbaar is.