Vraag & Antwoord

Legaat kleinkinderen

Mijn moeder wil dat na haar overlijden ieder kleinkind in de familie € 2.000 krijgt uit de nalatenschap. Kan ze dit vastleggen met een handgeschreven brief (‘codicil’) of moet ze daarvoor naar de notaris?