Vraag & Antwoord

Lijfrentetermijnen schenken aan echtgeno(o)t(e)

In uw artikel ‘Help, mijn koopsompolis valt vrij’ (FiscAlert oktober 2012, jrg 18 nr 8, p.26-29) schreef u over de mogelijkheid om lijfrentetermijnen te schenken aan de echtgeno(o)t(e) en dat op 1 januari 2012 de wet is aangepast, waardoor op deze manier schenken ‘in de regel’ geen voordeel meer oplevert. Ik laat de lijfrentetermijnen van mijn oud-regimepolis al enkele jaren uitkeren aan mijn echtgenote. Betekent uw ‘in de regel’ dat er voor mij mogelijk nog een ontsnappingsmogelijkheid is, of verdwijnt het voordeel voor mij ook?