Vraag & Antwoord

Maximum éénmalige vrijstelling?

Mijn schoonvader wil dit jaar geld schenken aan mijn vrouw (zijn dochter dus, die nog geen 40 is), met gebruikmaking van de éénmalige vrijstelling van € 27.231. Kan hij bovenop dat bedrag ook nog de voor dit jaar verhoogde jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 benutten? De schenking is niet bedoeld voor huis of studie.