Vraag & Antwoord

Maximum éénmalige vrijstelling?

Mijn schoonmoeder wil dit jaar geld schenken aan mijn vrouw (haar dochter dus, die nog geen 40 is), met gebruikmaking van de éénmalige vrijstelling van € 26.457. Kan ze bovenop dat bedrag ook nog de gewone jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 benutten?