Vraag & Antwoord

Nalatenschap met schulden

Een familielid van ons is overleden. Er is geen testament en er is onvoldoende vermogen om de begrafenis van te kunnen betalen. De familie wil die wel voor haar rekening nemen, maar voelt er begrijpelijkerwijs weinig voor om de roodstand, huurachterstand en andere achterstallige betalingen aan te vullen. Bezittingen van enige waarde zijn er niet. Hoe moeten wij ten opzichte van de schuldeisers handelen?