Vraag & Antwoord

Notariële volmacht en schenken

Mijn schoonmoeder is opgenomen in een verzorgingshuis. Zij heeft haar kinderen notarieel gemachtigd om alles te doen wat financieel gezien mogelijk is te doen. Haar kinderen hebben onlangs haar woning verkocht. Door de overwaarde zou de eigen bijdrage van € 1.200 op den duur stijgen naar € 2.400 per maand. Mogen de kinderen, als gemachtigde, dit geld aan zichzelf schenken (uiteraard met de consequentie van schenkbelasting) om zo de verhoging te voorkomen?