Vraag & Antwoord

Notariskosten schenkingsakte

In 2021 heb ik een akte van schenking laten opmaken bij de notaris voor een schuldigerkenning op papier aan mijn dochter voor het bedrag van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 6.604. Ik betaalde daarvoor € 335. Voor 2022 is door dezelfde notaris een nieuwe akte opgesteld, waarbij alleen de datum en het bedrag van de schenking werden aangepast (€ 5.677, vrijstelling van 2022). Nu moest ik weer € 335 betalen. Is dat normaal?