Vraag & Antwoord

Overlijden langstlevende

Tien jaar geleden overleed onze vader. Na diens overlijden kreeg mijn moeder alles en kregen de kinderen een vordering op de moeder van € 20.000 per persoon. Mijn moeder is begin dit jaar overleden. Haar vermogen (€ 150.000) moet worden verdeeld over mij en mijn twee broers. Over welk deel van de erfenis moeten we nu nog erfbelasting betalen?