Vraag & Antwoord

Overlijden langstlevende

Mijn moeder is begin dit jaar overleden. Haar vermogen (€ 150.000) moet worden verdeeld over mij en mijn twee broers. Mijn vader is tien jaar geleden overleden. Na zijn overlijden is alles bij moeder gebleven en is ons erfdeel (een vordering van € 20.000 per persoon) dus niet uitbetaald. Over welk deel van de erfenis moeten we nu nog erfbelasting betalen?