Vraag & Antwoord

Overlijdensrisicoverzekering

Mijn zoon en zijn partner willen op hun beider leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De tussenpersoon zegt dat de uitkering onbelast is als niet de verzekerde maar de verzekeringnemer de premie heeft betaald. Mijn zoon zou dan de premie betalen op het leven van zijn partner. Is dit juist? Zijn er nog speciale voorwaarden?